วิธีใช้งาน

การเชื่อมต่อสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค


Windows 7

Windows 8, 8.1

Windows 10

Mac OSX

การเชื่อมต่อสำหรับโทรศัพท์มือถือและแทบเล็ต


Android

iOS (iPhone, iPad)

Windows Phone

Black Berry

ข้อมูลการใช้งาน

วันเวลา อุปกรณ์ที่ลงทะเบียน (unique) ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียน ผู้ใช้งานที่มีการใช้งาน อุปกรณ์ที่มีการใช้งาน
2022-07-02 00:15:016680528561242308
2022-07-02 00:10:016680428560243311
2022-07-02 00:05:026680428560253326
2022-07-02 00:00:016680428560258332
2022-07-01 23:55:016680428560259334
2022-07-01 23:50:026680428560396507
2022-07-01 23:45:016680428560433558
2022-07-01 23:40:016680428560432559
2022-07-01 23:35:016680428560432563
2022-07-01 23:30:016680328560434562
2022-07-01 23:25:016680328560439565
2022-07-01 23:20:016680328560438570
2022-07-01 23:15:026680328560438574
2022-07-01 23:10:026680328560439575
2022-07-01 23:05:016680328560440567
2022-07-01 23:00:016680328560445572
2022-07-01 22:55:016680328560451581
2022-07-01 22:50:016680328560458593
2022-07-01 22:45:026680328560461598
2022-07-01 22:40:016680328560465607

ติดต่อ

ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทร 045-353113
โทรภายใน 1511, 3113