วิธีใช้งาน

การเชื่อมต่อสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค


Windows 7

Windows 8, 8.1

Windows 10

Mac OSX

การเชื่อมต่อสำหรับโทรศัพท์มือถือและแทบเล็ต


Android

iOS (iPhone, iPad)

Windows Phone

Black Berry

ข้อมูลการใช้งาน

วันเวลา อุปกรณ์ที่ลงทะเบียน (unique) ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียน ผู้ใช้งานที่มีการใช้งาน อุปกรณ์ที่มีการใช้งาน
2023-03-26 19:35:018115131017234316
2023-03-26 19:30:018115131017236316
2023-03-26 19:25:028115131017237315
2023-03-26 19:20:018115131017237309
2023-03-26 19:15:018115131017235312
2023-03-26 19:10:018115131017232307
2023-03-26 19:05:028115131017237313
2023-03-26 19:00:018115131017236318
2023-03-26 18:55:018115131017233312
2023-03-26 18:50:018115131017240319
2023-03-26 18:45:018115131017236318
2023-03-26 18:40:028115131017241326
2023-03-26 18:35:018115131017242324
2023-03-26 18:30:018115131017251326
2023-03-26 18:25:018115131017251333
2023-03-26 18:20:028115131017244326
2023-03-26 18:15:018115131017254338
2023-03-26 18:10:018115131017256339
2023-03-26 18:05:018115131017264348
2023-03-26 18:00:018115131017265347

ติดต่อ

ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทร 045-353113
โทรภายใน 1511, 3113