วิธีใช้งาน

การเชื่อมต่อสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค


Windows 7

Windows 8, 8.1

Windows 10

Mac OSX

การเชื่อมต่อสำหรับโทรศัพท์มือถือและแทบเล็ต


Android

iOS (iPhone, iPad)

Windows Phone

Black Berry

ข้อมูลการใช้งาน

วันเวลา อุปกรณ์ที่ลงทะเบียน (unique) ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียน ผู้ใช้งานที่มีการใช้งาน อุปกรณ์ที่มีการใช้งาน
2024-03-05 21:15:01105817350229341220
2024-03-05 21:10:02105817350229361222
2024-03-05 21:05:01105817350229311213
2024-03-05 21:00:01105817350229261206
2024-03-05 20:55:01105817350229191192
2024-03-05 20:50:02105817350229271205
2024-03-05 20:45:01105817350229341214
2024-03-05 20:40:01105816350229431221
2024-03-05 20:35:02105816350229541235
2024-03-05 20:30:01105816350229531234
2024-03-05 20:25:01105816350229531232
2024-03-05 20:20:01105816350229591232
2024-03-05 20:15:02105816350229571235
2024-03-05 20:10:01105816350229531228
2024-03-05 20:05:01105815350229561232
2024-03-05 20:00:02105815350229541219
2024-03-05 19:55:01105815350229641233
2024-03-05 19:50:01105815350229601229
2024-03-05 19:45:01105815350229581229
2024-03-05 19:40:02105815350229561226

ติดต่อ

ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทร 045-353113
โทรภายใน 1511, 3113