วิธีใช้งาน

การเชื่อมต่อสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค


Windows 7

Windows 8, 8.1

Windows 10

Mac OSX

การเชื่อมต่อสำหรับโทรศัพท์มือถือและแทบเล็ต


Android

iOS (iPhone, iPad)

Windows Phone

Black Berry

ข้อมูลการใช้งาน

วันเวลา อุปกรณ์ที่ลงทะเบียน (unique) ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียน ผู้ใช้งานที่มีการใช้งาน อุปกรณ์ที่มีการใช้งาน
2021-10-22 13:55:015373925766309383
2021-10-22 13:50:015373925766308385
2021-10-22 13:45:015373925766303379
2021-10-22 13:40:015373925766300378
2021-10-22 13:35:015373925766300381
2021-10-22 13:30:015373925766294370
2021-10-22 13:25:015373825766291370
2021-10-22 13:20:015373825766281357
2021-10-22 13:15:015373825766282360
2021-10-22 13:10:015373825766289371
2021-10-22 13:05:015373725766287367
2021-10-22 13:00:015373625766283354
2021-10-22 12:55:015373525766292361
2021-10-22 12:50:015373525766288357
2021-10-22 12:45:015373525766289358
2021-10-22 12:40:025373525766287357
2021-10-22 12:35:015373525766298368
2021-10-22 12:30:015373525766297368
2021-10-22 12:25:015373525766296364
2021-10-22 12:20:015373425766296369

ติดต่อ

ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทร 045-353113
โทรภายใน 1511, 3113