วิธีใช้งาน

การเชื่อมต่อสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค


Windows 7

Windows 8, 8.1

Windows 10

Mac OSX

การเชื่อมต่อสำหรับโทรศัพท์มือถือและแทบเล็ต


Android

iOS (iPhone, iPad)

Windows Phone

Black Berry

ข้อมูลการใช้งาน

วันเวลา อุปกรณ์ที่ลงทะเบียน (unique) ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียน ผู้ใช้งานที่มีการใช้งาน อุปกรณ์ที่มีการใช้งาน
2020-10-22 22:00:014432323487679812
2020-10-22 21:55:014432323487675813
2020-10-22 21:50:014432223487681822
2020-10-22 21:45:014432223487683824
2020-10-22 21:40:014432223487685824
2020-10-22 21:35:024432223487694836
2020-10-22 21:30:024432223487691831
2020-10-22 21:25:014432223487701845
2020-10-22 21:20:014432223487703838
2020-10-22 21:15:014432223487695829
2020-10-22 21:10:014432223487697831
2020-10-22 21:05:024432223487694826
2020-10-22 21:00:024432223487699831
2020-10-22 20:55:014432223487701829
2020-10-22 20:50:014432223487702836
2020-10-22 20:45:024432123487700832
2020-10-22 20:40:024432123487694823
2020-10-22 20:35:014432123487696829
2020-10-22 20:30:014432123487707841
2020-10-22 20:25:014432123487721859

ติดต่อ

ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทร 045-353113
โทรภายใน 1511, 3113