วิธีใช้งาน

การเชื่อมต่อสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค


Windows 7

Windows 8, 8.1

Windows 10

Mac OSX

การเชื่อมต่อสำหรับโทรศัพท์มือถือและแทบเล็ต


Android

iOS (iPhone, iPad)

Windows Phone

Black Berry

ข้อมูลการใช้งาน

วันเวลา อุปกรณ์ที่ลงทะเบียน (unique) ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียน ผู้ใช้งานที่มีการใช้งาน อุปกรณ์ที่มีการใช้งาน
2023-10-05 03:05:019783934126571700
2023-10-05 03:00:019783934126573703
2023-10-05 02:55:029783934126578710
2023-10-05 02:50:029783934126578711
2023-10-05 02:45:019783934126584718
2023-10-05 02:40:019783934126587718
2023-10-05 02:35:029783934126591720
2023-10-05 02:30:029783934126591721
2023-10-05 02:25:019783934126591722
2023-10-05 02:20:019783934126596731
2023-10-05 02:15:029783934126603741
2023-10-05 02:10:029783934126610745
2023-10-05 02:05:019783934126616749
2023-10-05 02:00:019783934126625756
2023-10-05 01:55:029783934126633763
2023-10-05 01:50:019783934126636771
2023-10-05 01:45:019783934126640780
2023-10-05 01:40:019783934126649789
2023-10-05 01:35:029783934126649800
2023-10-05 01:30:019783934126650802

ติดต่อ

ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทร 045-353113
โทรภายใน 1511, 3113